Interim Hoger Veiligheidskundige

Adviesbureau (aB)2 BV kan voor langere of kortere perioden een bijdrage leveren aan het veiligheidsniveau binnen uw bedrijf. Piet Tolsma is een gecertificeerde hoger veiligheidskundige, die op meerdere onderwerpen ingezet kan worden:

  • Projecten
    Elk bedrijf kent projecten die een tijdelijke inzet vragen van een (hoger) veiligheidskundige. De werkwijze van Adviesbureau (aB)2 BV is er op gericht om zo veel mogelijk kennis en kunde over te dragen aan de organisatie, zodat na afloop van het project het bedrijf zelfstandig het behaalde niveau kan vasthouden.

  • Management
    De huidige manager Arbo en Milieu heeft een nieuwe baan en uw bedrijf heeft nog geen nieuwe. Adviesbureau (aB)2 BV draagt er zorg voor dat uw afdeling blijft draaien.

  • Coaching
    Een nieuwe medewerker in het enorm brede vakgebied van veiligheid? Dat vraagt vaak een steuntje in de rug van een ervaren professional. Ook hier is de werkwijze van Adviesbureau (aB)2 BV er op gericht om de betrokken medewerker zo snel mogelijk zelfstandig zijn of haar taak uit te laten voeren.
  •