Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Adviesbureau (aB)2 BV vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang. We leven met veel mensen op deze aarde en willen we als mens lang van deze planeet kunnen genieten, dan zullen we alle zeilen bij moeten zetten. Adviesbureau (aB)2 BV wil op verschillende vlakken een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van onze omgeving. Dit gebeurt momenteel op drie onderwerpen:

  • Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van een hybride voertuig. Door gebruik te maken van dit type voertuig wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van CO2-uitstoot.

  • Zonneboiler voor warm watervoorziening. Een andere bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot is de toepassing van een zonneboiler voor de verwarming van het drinkwater. En natuurlijk is de gehele stroomvoorziening groen!

  • Naast milieumaatregelen wil Adviesbureau (aB)2 BV ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kleinere dorpen in het noorden van het land. Adviesbureau (aB)2 BV draagt daarom bij aan het Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum.

  •